Spread the love and share our page with your friends
Tweelingzielen & zielsverwanten
Tweelingzielen & zielsverwanten

Zielsverwanten

Tweelingzielen & Zielsverwanten zijn van afkomstig uit dezelfde zielengroep, de groep zielen die met elkaar verbonden is. Vaak hoor je mensen zeggen: “Ik heb het gevoel of ik hem of haar al jaren ken”. Het is een herkenning tussen de zielsverwanten die de onderlinge denkwijze, levensstijl, smaak enz. herkennen in elkaar.

Zo kun je in je leven een aantal mensen leren kennen met wie je zo nauw verwant bent. Logisch dat je haast denkt zeker te weet dat je elkaar al kende voor dit huidige leven. Vaak is dat ook inderdaad het geval. zielsverwanten zoeken elkaar in de verschillende incarnaties telkens weer op. Ze delen visies en levensopvattingen met elkaar, voelen zich bij elkaar thuis en er is sprake van een grote verbondenheid.  

Zielsverwanten hebben vaak een bijzonder hechte vriendschapsrelatie. Maar hebben meestal geen liefdesband met elkaar. Een mens herkent gedurende zijn leven vaak een aantal zeer speciale vrienden als zielsverwanten. Hierbij is wel degelijk sprake van een nauwe band. Het aanvoelen van elkaar en elkaars gemoedstoestand, zelfs als de ander niet in de nabijheid is.

Zielsverwanten, ook wel ‘soulmates’ genoemd, hebben ontzettend veel met elkaar gemeen, waardoor herkenning eigenlijk vanzelfsprekend is. Onderling zijn zielsverwanten zich bewust van de overeenkomsten die hen met elkaar verbinden.

Tweelingzielen

Tweelingzielen hebben een iets gecompliceerdere verhouding. Op het moment dat de ene tweelingziel de andere ontmoet, is er onmiddellijk een gevoel van herkenning en thuiskomen bij elkaar. Er springt als het ware een vonk over. Van onmiddellijke herkenning en vreugde en zelfs extase, die veel dieper gaat dan bij zielsverwanten.

Er vormen zich meteen sterke chakrakoorden tussen de twee personen, die uniek van samenstelling zijn. Die vanaf de eerste ontmoeting vrijwel onverbrekelijk blijken te zijn. Op een unieke wijze voelen de twee zielen zich met elkaar verbonden. Het ontmoeten van je tweelingziel is dan ook een bijzonder aangrijpende, emotionele gebeurtenis. Deze zal je leven voorgoed zal veranderen.

Niets zal ooit meer hetzelfde zijn als je eenmaal weet, dat er op deze aarde iemand rondloopt die jou zo volledig aanvult en je zo compleet maakt. Tweelingzielen zijn (haast) letterlijk elkaars wederhelft in een liefdesrelatie.

Relatie

Dat wil niet zeggen dat je een liefdesrelatie met hem of haar zult hebben, omdat dat in sommige gevallen onmogelijk kan zijn. De emotionele en spirituele band zal echter nooit meer verloren gaan. Deze zal zo sterk zijn, dat afstand er niet toe doet.

Niet iedereen heeft een tweelingziel. Heb je een tweelingziel dan zul je diegene waarschijnlijk niet in ieder aardse leven tegenkomen. Het kan voorkomen dat beide zielen hebben besloten geen fysieke relatie met elkaar te hebben. Dit komt omdat ze beide in dat leven hun eigen weg willen gaan. Het kan ook zijn dat beide zielen in een ander werelddeel incarneren en dat dit een fysieke band onmogelijk maakt.

Dit is ALTIJD een bewuste keuze geweest van de tweelingzielen en zielsverwanten , vóór het moment van incarnatie. Maar ontmoet je je tweelingziel en men kan een relatie beginnen met elkaar dan overtreffen die gevoelens het niveau van een ‘gewone’ verliefdheid. Dit is ook één van de redenen waarom de twee zielen elkaar niet los zullen kunnen laten en elkaar eenvoudigweg moeten aanvullen.

Liefdesrelatie

Echter is een seksuele relatie tussen tweelingzielen soms gevoelsmatig ook niet nodig. Dit wil echter niet zeggen, dat men dit niet zou willen. Het verlangen kan wel degelijk aanwezig zijn, maar het is niet van wezenlijk belang voor hun relatie.

Indien tweelingzielen de mogelijkheid hebben om een relatie met elkaar aan te gaan, dan zullen alle mogelijke barrières overwonnen kunnen worden. Dan zijn zelfs leeftijd en afstand niet meer van belang. Dit wil echter niet zeggen dat hun relatie probleemloos zal zijn. Ook zij zullen moeten werken aan hun ontwikkeling en de eisen die het leven aan hen stelt.

Zij zullen ook hun deel aan moeilijkheden en verdriet te verwerken krijgen. Maar hun band zal zo sterk zijn dat zij samen alles zullen kunnen overwinnen. Door de kracht en diepgang van hun wederzijdse liefde. Men verlangt niets van elkaar, want beide zielen voelen haarfijn aan wat de ander nodig heeft.

Er zal een allesoverheersend gevoel zijn van compleet-zijn. Een mooiere vorm van liefde dan die welke tweelingzielen met elkaar ervaren bestaat niet. Omdat de ene partner als het ware de ander is. Er kan geen duidelijke scheiding kan worden aangebracht, waar de ene ziel begint en de ander eindigt.

Tweelingzielen  zielsverwanten