Spread the love and share our page with your friends
dubbele-getallen Engelen-Gidsen
Engelen-Gidsen
Engelen-Gidsen, Dubbele-Getallen

Engelen-Gidsen

Ze zijn overal om ons heen, engelen, wezens van licht en door onze schepper gezonden om ons te begeleiden en te ondersteunen in ons leven op de aarde.  Wist u ook dat het de Engelen-Gidsen zijn die vaak helpen om onze gebeden te beantwoorden.

Voor de geboorte is er ten minste één beschermengel toegewezen die vanaf de geboorte bij ons blijft tot de dood. Je beschermengel werkt “achter de schermen” om gebeurtenissen en situaties op te zetten, die je zullen helpen je levenslessen te leren.

Engelen zullen ons naar bepaalde mensen toe trekken en naar situaties die onze groei zullen bevorderen. De engelen helpen ons open te stellen voor nieuwe mogelijkheden. Ze zullen altijd van je houden en zullen nooit boos op je zijn…ongeacht wat je doet in je leven. Engelen ervaren en delen alleen pure en onvoorwaardelijke liefde. Ze zien je als perfect, zelfs in het midden van moeilijke tijden.

Engelen-Gidsen, Dubbele-Getallen

Gidsen

Dit zijn mensen die in het verleden hebben geleefd (zielen). Deze zijn speciaal opgeleid om samen met je te werken aan je hoogste goed (je paranormale gaven).  Een gids kun je gekend hebben in dit leven. Misschien zijn ze gewoon vrienden van je ziel die geleefd hebben in andere tijden.

Je gidsen hebben vaak verschillende persoonlijkheden. Hoewel ze zichzelf kennen als zielen, lijken ze te verschijnen voor jou als een van hun favoriete of meest geestelijk krachtige levens. Ze geven je zowel geestelijk als menselijke advies. 

Je overleden familieleden die je nog steeds liefhebben en je ondersteunen vanaf de “gene zijde” zijn niet altijd opgeleid als gids. Zij kunnen nog hun persoonlijke vooroordelen en meningen behouden tot enige tijd na de dood!

Engelen-Gidsen, Dubbele-Getallen

Je Ziel en haar missie

De Ziel is dat deel van de mens dat zijn oorsprong heeft in de Levensbron en daarmee eeuwig verbonden is. We incarneren op de aarde. Onze ziel komt meestal rond de 7 á 8e maand van de zwangerschap in het nog kleine tere mensenlichaam. Soms gebeurt dit ook eerder, dit ligt aan de ziel zelf….

Veel mensen hebben al eerdere levens gehad. De ziel komt met een missie, hij wilt bijvoorbeeld leren hoe om te gaan met pijn. Misschien wilt hij wilt een succesvol leven meemaken. Veel mensen hebben al eerdere levens gehad.

Engelen-Gidsen, Dubbele-Getallen

Engelenhiërarchie

Aartsengelen staan bovenaan in de Engelenhiërarchie. Hun naam geeft dat al aan: het Griekse woord archein betekent de eerste zijn aan de top staan regeren. Ze zijn afzonderlijke individuen en staan ze nog heel dicht bij de Oorsprong. Het wezenlijke verschil met de mens is dat zij altijd in het bewustzijn van de Eenheid aanwezig zijn geweest en nooit in de dualiteit of de polariteit zijn geïncarneerd.

Ze hebben geen stoffelijk lichaam en zijn niet geslachtelijk. Ze zijn zelfs niet fijnstoffelijk…maar als een gedachte, als het Licht, maar niet materieel.

Ze kunnen dus voor ons zichtbaar worden (in een vorm die wij begrijpen, soms als man of vrouw). Aartsengelen zijn bijzonder invloedrijk en zeer krachtig. Wanneer zij met mensen contact leggen of wanneer wij hen uitnodigen, passen zij hun Licht, hun trilling, aan ons aan. Ze vertegenwoordigen verschillende aspecten van onze schepper en maken het ons mogelijk het “Goddelijke” te bevatten.

De Aartsengelen helpen ons ook de verschillende aspecten van het Goddelijke in onszelf te herkennen en ontplooien. Ze overbruggen het goddelijke en het aardse materiële, zij dienen niet alleen de mens, maar de hele schepping.

Engelen-Gidsen, Dubbele-Getallen

Taken van de Aartsengelen

  • Transformeren van de goddelijke impulsen, hun bijdrage aan het scheppingsproces
  • Het ervaren van god mogelijk maken
  • Begeleiden van mensen op hun weg naar eenheid. Hoewel de aartsengelen gewoonlijk gevisualiseerd worden als iemand van het mannelijke geslacht zijn ze in feite androgyn omdat ze zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen bezitten. Als aspecten van de levenskracht kunnen ze zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken aannemen.